The Top 5 of Life: 5 essentiële randvoorwaarden voor geluk

Wat wil ieder van ons?

In onze steeds sneller ontwikkelende wereld ontstaan steeds meer keuzemogelijkheden. Inmiddels ishet aantal mogelijkheden vaak zo groot dat het, in ieder geval voor ons, regelmatig overweldigend was. De vraag die daardoor bij ons opkwam is ‘Waar gaat het in het leven eigenlijk over?’

In essentie is het, denken wij, eigenlijk heel eenvoudig: onder aan de streep wil iedereen gelukkig zijn. Aan deze wens wordt op vele manieren invulling gegeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

 • Succesvolle carrière
 • Goed huwelijk of relatie
 • Gewaardeerde vriend(in)
 • Maatschappelijke status
 • Zo veel mogelijk rijkdom vergaren
 • Machtig zijn
 • Een gezin stichten
 • Een betere toekomst mogelijk maken voor je kinderen
 • In de geschiedenisboeken komen
 • Een succesvol bedrijf oprichten
 • De wereld verbeteren
 • …………

De diversiteit is enorm. Voor jou betekent geluk hoogstwaarschijnlijk weer iets (totaal) anders.

Aangezien ieder van ons op zoek is naar geluk en er, ondanks dat, nog steeds zoveel situaties zijn waarin er, door menselijk acties, juist ongeluk is (denk aan oorlogen, aanslagen, kinderarbeid, afpersing,…….) vroegen we ons af of er niet een aantal essentiële randvooorwaarden zijn die ervoor kunnen zorgen dat individueel geluk tevens een bijdrage levert aan een betere wereld

The Top 5 of life

We zijn hier mee aan de slag gegaan en tot de conclusie gekomen dat al onze acties op een drietal niveaus zijn weerslag hebben:

 • jij als mens,
 • jij, in de breedste zin van het woord, als professional die zijn/haar talenten zo goed mogelijk tot ontwikkeling brengt.
 • jij als onderdeel van de wereld in het geheel

Na heel veel literatuuronderzoek, gesprekken, reflectie en verbetering zijn we gekomen tot een model, The top 5 of Life, waarin we volgens ons de 5 essentiële randvoorwaarden voor geluk benoemen op drie niveaus: Happy Human, Passionate Professional & Wonderful World.figuur-4_de-5-randvoorwaarden-voor-geluk_300-dpiDe bovenstaande opsomming klinkt heel eenvoudig. In de praktijk blijkt toch lang niet altijd eenvoudig om het daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Een paar voorbeelden:

 • Herken je dat je wel eens enorm gefrustreerd in de file staat (en daardoor waarschijnlijk te laat op een afspraak komt)? Je hebt dan niet echt je aandacht gericht op je cirkel van invloed. Sterker nog: je aandacht zit waarschijnlijk volledig in je cirkel van betrokkenheid.
 • Je realiseert je dat je gedachten, terwijl je thuis aan tafel zit met je gezin, afdwalen naar de presentatie voor aanstaande maandag waar je zorgen over maakt. Niet echt in het hier en nu dus.
 • Na een dag werken kom je doodmoe thuis en treft daar een grote chaos aan en een paar jengelende kinderen. Voor je het in de gaten hebt, schiet je uit je slof en dan loopt het pas echt in de soep. Als later alles weer tot rust gekomen is, blijkt dat je partner eerder die middag te horen heeft gekregen dat de vader van een hele goede vriend plotseling is overleden. Je partner is de goede vriend tot steun geweest. Daardoor was er minder aandacht voor de kinderen en werd ietwat rommelig.
 • ……

Je kunt hier ongetwijfeld vele eigen verhalen aan toevoegen.

Wat houd je tegen om te doen wat je wilt?

Ik weet niet wie je bent, maar ik weet wel dat ook jij ervaringen uit het verleden hebt waar je nu nog steeds mee worstelt en die je gedrag regelmatig ineffectief maken.

Wist je dat de manier waarop je reageert op tegenslagen en belemmeringen wordt bepaald door éénzelfde functie in ons brein? Deze ‘alarmknop’ in onze hersenen heet de amygdala. De amygdala is een soort bodyguard die je waarschuwt voor gevaar en je aanzet tot vechten, vluchten of bevriezen. Wanneer hij afgaat, neemt hij bezit van je en laat je dingen doen die vroeger wel goed waren, maar mogelijk in het heden niet meer effectief of gewenst zijn.

Dit oeroude  overlevingsmechanisme zie je overal om je heen in actie: het leidt tot individuele stress, veroorzaakt conflicten in samenwerking en is de grondoorzaak van de wereldwijde problemen die door menselijke activiteiten zijn ontstaan.

De grondoorzaak van onze problemen bevindt zich in ons brein. Gelukkig vinden we er ook de fundamentele oplossing: neuroplasticiteit, onze natuurlijke manier van leren.

button_natuurlijk-leren

 

 

 

 

Wil jij direct persoonlijk contact?

Neem direct persoonlijk contact op

Benieuwd naar brain boosting?

Brain boosting wordt ingezet bij individuele professionals en binnen allerlei organisaties. Benieuwd hoe het jou kan helpen? Download dan één van onze gratis PDF’s over talentontwikkeling of stressvermindering/burn-outherstel voor professionals of organisaties.
Keuze PDF
Bezig met versturen